Passiva inkomstsystem - på riktigt!

Här nedan har du ett antal moduler med dels olika sätt att skapa passiva inkomstsystem på, men också moduler som visar hur du bygger upp det hela och hur du får in dina besökare/leads/kunder.

De här modulerna går in i varandra, och tanken är att du ska kunna starta med något av dem och sedan bygga vidare med flera för att öka din passiva inkomst.

Jag rekommenderar att du läser igenom alla för att få en helhet och för att kunna plocka godbitarna från varje system.

Rekommenderar att du startar med att sätta upp det automatiska emailsystemet!
Det sätter grunden för alla typer av passiva internetverksamheter...

Moduler med exempel på passiva inkomstsystem

Checklistor- inspiration och idéer

Fördjupning...

>