Nästan passiva inkomster...

Vad är passiva projektinkomster?

"Passiva" inkomster för oss som inte har ett stort kapital.

Passiva inkomster har de flesta hört talas om, MEN... riktig passiv inkomst kan du egentligen bara få om du kan stoppa in en STOR summa pengar. Jag menar då passiva inkomster som generera pengar du kan leva på.

Men för oss som inte har ett stort startkapital, hur kan vi skapa en "passiv inkomst"?

Vi som inte har de där miljonerna att investera i räntebärande papper (akter, fonder...), eller kapitalet för att investera i fastigheter, och dessutom hyra in någon för att sköta driften etc.
Är det då kört med passiva inkomster?

Låt oss lägga upp en skala som visar aktiv inkomst till passiv inkomst.

Det är egentligen bara delen längst ut på högersidan -> som du kan benämna "passiv inkomst". Allt annat fram till den änden innehåller delar av aktivt arbete för att driva och underhålla inkomsten.

Längst ut till vänster <- har du den mest aktiva inkomsten. Det är den typen av inkomst som de allra flesta människor har idag. Du byter din egen tid mot pengar. Ett vanligt arbete som anställd helt enkelt. Det skulle också kunna innefatta egenföretagaren som tar betalt för den tid han själv lägger ner.

Semiaktiv inkomst innebär i princip att du du har en aktiv inkomst, men med lite mer frihet än om din lön sätts per arbetad timma.

En säljare kan t.ex. få en lön baserad på sin försäljning. Han får arbeta precis hur många eller få timmar han vill. Med en upparbetad kundstock kan kanske några kunder beställa utan att säljaren själv är närvarande. Men slutar han bearbeta marknaden dör försäljningen snabbt, och därmed ingen inkomst.

Men vad är det där lilla blocket precis innan passiv inkomst?

För oss normala människor som inte har de där miljonerna att investera, men som ändå vill ha en inkomst där vi inte behöver byta vår egen tid mot pengar, finns gråzonen mellan aktiv och passiv inkomst. Vi kallar den här zonen för passiva projektinkomster.

Passiva Projektinkomster, PP

En tidsbegränsad arbetsinsats (ett projekt), som efteråt genererar pengar om och om och om... igen under en lång tid framöver.

Passiva projektinkomster är det som ligger mellan semiaktiva- och passiva inkomster.
Det kräver en viss arbetsinsats för att sätta upp, och eventuellt en mindre insats för att underhålla efteråt. Du genomför ett projekt, skapar och sätter upp inkomstsystemet, som sedan genererar pengar om och om igen under en lång tid framöver. Pengarna rullar in även om du inte arbetar aktivt varje dag.

Det är alltså en typ av passiv inkomst, men det kräver en viss arbetsinsats för att sätta upp. Det kräver dock ingen större kapitalinsats för att komma igång med.


Alla människor har ett val...

När du tittar på den här axeln med olika typer av inkomster så har du alltså ett aktivt val du kan göra. Ett val som påverkar hur ditt liv kommer att se ut framöver.
Jag säger val här men det kan självklart vara så att du väljer att utnyttja hela spektrat, åtminstone i en övergångsfas.

1

Alternativ 1 (längst till vänster, aktiv inkomst):

Du väljer att vara anställd och tycker det är helt ok att du får betalt för den tid du spenderar på arbete.
Kan som sagt även innefatta egenföretagare som får betalt "per timme" för ett aktivt arbete.


Fördel: Det är tryggt och relativt enkelt


Nackdel: Du binder upp en stor del av din vakna tid för att få in pengar. Du har mycket små möjligheter att påverka den tiden du måste spendera på arbete. Du har också mycket begränsade möjligheter att öka din inkomst eftersom det bara finns 24 timmar per dygn. De timmar du inte arbetar får du heller inte betalt för.
Du bygger inte upp någonting för dig själv. När du slutar arbeta slutar din inkomst tvärt och du har ingenting kvar av allt det arbete du tidigare lagt ner (förutom meriter)

2

Alternativ 2 (längst till höger, passiva inkomster):

Du investerar en stor summa pengar i någon form av investering som ger en avkastning. Kan t.ex. vara räntebärande papper, fastigheter, passiv delägare i företag etc.


Fördel: Det kan verkligen bli en passiv inkomst på riktigt.


Nackdel: Du måste ha ett STORT kapital att stoppa in om du ska kunna leva på det.
Du binder upp ett stort kapital som oftast inte är helt lätt att frigöra. Marknaden går både upp och ner så man kan diskutera tryggheten.
Startar du med ett litet kapital tar det väldigt lång tid innan du kan ha glädje av din investering (då är det mer ett "pensionssparande").

3

Alternativ 3 (steget innan helt passiva inkomster):

Det vi kallar för Passiva Projektinkomster. Här driver du din egen verksamhet och du styr helt över din egen tid. Du arbetar med projekt, vilket innebär att du genomför ett arbete, bygger upp/skapar någonting under en begränsad tid, därefter kan det arbetet/projektet generera inkomster om och om och om igen under en lång tid framöver.


Fördel: Du styr helt över din egen tid. Alla projekt du bygger upp får din inkomst att växa, och även om du slutar arbeta har du fortfarande ett värde kvar i allt du byggt upp i olika projekt. Du får in pengar även om du skulle välja att vara ledig eller om du av någon annan anledning inte skulle kunna arbeta (ger en trygghet). Kräver oftast inte några större ekonomiska insatser för att starta upp.


Nackdel: Kan kräva en del arbete i början för att bygga upp grunden, och under den tiden genererar det inte någon inkomst. Kan krävas fler projekt för att hitta rätt vägar innan man kan se någon stor avkastning.

Om du trivs bra med att vara anställd och att inte kunna styra över din egen tid så väljer du som de flesta andra alternativ 1. Eller rättare sagt kanske man inte ska säga att de flesta aktivt väljer att vara anställda. Det är mer så att det är den traditionella vägen att gå och man funderar inte så mycket över alternativen.

Personligen skulle jag inte kunna tänka mig någonting annat än passiva projektinkomster. Möjligtvis i kombination med passiva inkomster när det finns ekonomisk möjlighet för det.
Även om den här typen av inkomster inte är helt passiva så innebär det ändå att man kan styra över sin egen tid helt och hållet själv. Rätt uppsatt kan du även utföra ditt arbete varifrån du vill.

Det ger en ENORM frihet.

Ser man dessutom till hur många timmar man måste spendera på arbete, i jämförelse med en vanligt anställning, är det oftast betydligt färre timmar.
Inkomstmöjligheterna är heller inte begränsade eftersom de inte är direkt relaterad till den tid du själv lägger ner. Du kan ha flera olika inkomstprojekt som rullar samtidigt och genererar pengar. Eftersom det är mer eller mindre passivt kan du själv lägga din tid på att bygga upp ännu fler inkomstkällor.
Du arbetar varje dag (de dagar du väljer att arbeta) på någonting som bygger vidare på ditt företag och som kommer att öka din inkomst.


Vill du veta mer om passiva inkomstprojekt, eller hur du kan integrera det om du redan driver ett företag?

Det finns många olika sätt man kan bygga upp passiva projektinkomster på.
Allt ifrån att marknadsföra andras produkter till att sälja egna produkter eller tjänster med automatiska säljsystem.

Jag kommer att visa dig lite olika varianter på hur man kan sätta upp automatiska system som genererar inkomster mer eller mindre passivt.
Du kan använda de här systemen för att starta upp en egen verksamhet från 0, eller kan du implementera systemen på det företag du redan driver idag.

Målet är att hjälpa dig ta ett par steg framåt mot ett enklare och mer fritt liv, där man kan förverkliga sina drömmar, inte bara spendera sin tid på arbete.

Är du intresserad av att hänga med?

Fyll i din adress här nedan så får alla tips på hur du bygger upp automatiska säljsystem så fort vi släpper dom.
(kostar självklart ingenting, och du kan avregistrera din emailadress med ett knapptryck precis när du vill)

Vi avskyr också SPAM, och vi behandlar självklart dina uppgifter med sekretess.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>